Πώς η Χρυσή Αυγή αντιλαμβάνεται την οικολογία…

Η ‘πράσινη πτέρυγα’ της Χρυσής Αυγής για την οικολογία, τον υπερπληθυσμό και την πείνα. Η οπτική της επαφίεται στην ‘φυσική εξισορρόπηση’:

Η λύση σε επίπεδο πρώτα κοινωνικό είναι τα εθνικά κράτη που θα φροντίζουν να εξασφαλίσουν την αυτάρκεια σε τρόφιμα και ήδη επιβίωσης και πρώτης ανάγκης για τα μέλη της κοινότητάς τους. Όσα έθνη παρεκκλίνουν ή δεν παρουσιάζουν επάρκεια στις απαιτήσεις θα δέχονται και τα ανάλογα πλήγματα φυσικής ισορρόπησης που όμως θα βάλουν αυτά και μόνο.

Κοινώς, θα τρώνε μόνο οι έχοντες ισχύ να επιβιώσουν.

Τα σχόλια δικά σας…

Advertisements